78 Phạm Thanh (Lộ Tập Đoàn Cũ) KP.9, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
VP192

Chất liệu:

Xuất xứ:

Quy Cách: 40*60

50,000 đ