78 Phạm Thanh (Lộ Tập Đoàn Cũ) KP.9, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
VP248

Chất liệu:

Xuất xứ:

Quy Cách: 100 cái/55000

550 đ