78 Phạm Thanh (Lộ Tập Đoàn Cũ) KP.9, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Cân Điện Tử - Máy Móc

Máy Đánh Trứng Bluestone - VP305
Giá: 700,000 đ   800,000 đ
Cân Điện Tử B2090 - VP304
Giá: 90,000 đ   100,000 đ