78 Phạm Thanh (Lộ Tập Đoàn Cũ) KP.9, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Các loại mứt - cade

Mứt trong ki wi Oro 1 kg - VP310
Giá: 27,000 đ   29,000 đ
Mứt cadé cam Oro 1KG - VP309
Giá: 27,000 đ   29,000 đ
Mứt trong vải Oro 1 kg - VP307
Giá: 27,000 đ   29,000 đ
Mứt trong thơm Oro 1 kg - VP306
Giá: 27,000 đ   29,000 đ
Mứt cadé Dưa Gang - VP171
Giá: 26,000 đ   28,000 đ
Mứt cadé Thơm - VP170
Giá: 26,000 đ   28,000 đ
Mứt cadé Kiwi - VP169
Giá: 26,000 đ   28,000 đ
Mứt cadé Sữa - VP168
Giá: 26,000 đ   28,000 đ
Mứt cadé Dâu - VP167
Giá: 26,000 đ   28,000 đ
Mứt cadé Cam - VP166
Giá: 26,000 đ   28,000 đ
Mứt cadé Tím Nho - VP165
Giá: 26,000 đ   28,000 đ
Mứt cadé Việt Quất - VP164
Giá: 26,000 đ   28,000 đ
Mứt cadé Táo Hồng - VP163
Giá: 26,000 đ   28,000 đ